Naujoji Lietuvos apskaitos reforma: Ką įmonės turi žinoti

Finansai Įmonės Verslas

2022 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigalios nauja apskaitos reforma. Ši reforma pakeis Lietuvos įmonių finansinės informacijos pateikimo tvarką. Štai ką turite žinoti apie šį pokytį ir kaip jis paveiks jūsų verslą.

Pagal naująją apskaitos reformą įmonės privalės taikyti Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS). Tai pasaulinis standartų rinkinys, kuriame pateikiamos gairės, kaip turėtų būti pateikiama finansinė informacija. TFAS pakeis šiuo metu Lietuvoje galiojančias taisykles, todėl atskaitomybės procesas taps skaidresnis ir nuoseklesnis.

Reikšmingiausias pokytis, kurį turės atlikti įmonės, yra pajamų ir sąnaudų pateikimo būdas. Pagal TFAS reikalaujama, kad įmonės įtrauktų visas atitinkamas su pardavimu susijusias išlaidas, pavyzdžiui, mokesčius ir siuntimo mokesčius. Tai leis tiksliau pateikti pelningumo ir pinigų srautų ataskaitas.

Kitas svarbus pakeitimas – reikalavimas įmonėms atskleisti visus susijusių šalių sandorius. Tai reiškia, kad įmonės turi atskleisti visus verslo sandorius, kuriuose dalyvauja su įmone glaudžiai susiję asmenys ar organizacijos.

Pagal naująją apskaitos reformą įmonės taip pat turės pateikti daugiau informacijos apie savo turtą, įsipareigojimus, nuosavą kapitalą ir kitus finansinius straipsnius. Tai leis investuotojams ir kreditoriams geriau suprasti įmonės finansinę būklę.

Apskritai naujoji apskaitos reforma Lietuvoje yra teigiamas žingsnis, kuris suteiks daugiau skaidrumo ir tikslumo finansinėms ataskaitoms. Ji suteiks investuotojams ir kreditoriams geresnę informaciją apie įmonės veiklą, o tai turėtų padėti priimti geresnius sprendimus. Įmonės jau dabar turėtų pradėti ruoštis šiems pokyčiams, susipažindamos su TFAS ir atlikdamos visus būtinus apskaitos procesų pakeitimus.

Suprasdamos naująją apskaitos reformą ir atlikdamos visus būtinus pakeitimus, Lietuvos įmonės turės geresnes galimybes sėkmingai dirbti ateinančiais metais.